Popcorn Brother 450ml 輕便樽(玻璃)蜜糖芥末爆谷 各位brother好,我叫蜜糖芥末,唔好睇我驚驚青青咁既樣,芥末既酸酸加上蜜糖的甜蜜別有一番風味😋😋,一食就停唔到口👍🏻,所以係美國都有好多fans架!快啲黎試下我究竟咩料啦💨💨💨 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 網購🖥 ❶購買$200以下順豐到付(約$43運費) ❷購買$200或以上,免運費😻 Product #: popcornbrother-450ml 輕便樽(玻璃)蜜糖芥末爆谷 Regular price: $HKD $40.0 Available from: Popcorn Brother In stock